In Tanjung Pinang bevindt zich een ernstig verwaarloosde begraafplaats, waar ook Nederlanders zijn begraven die zelfs nog banden hadden met de Verenigde Oostindische Company. Het bevindt zich aan de Jalan Kambodja. Van tijd tot tijd wordt het onkruid wat opgeruimd, maar het fungeert voornamelijk als speelplek voor kinderen, of hangplek voor oudere kinderen en jeugd en het ligt nu eenmaal niet in hun natuur de monumenten met rust te laten. Het gevolg is nu wel, dat de teloorgang uiterst snel verloopt. Het bord aan de weg is redelijk nieuw, echter.
Het is de bedoeling de paar grafmonumenten die nog leesbaar zijn digitaal te behouden voor het grotere publiek, voordat het allemaal verdwenen zal zijn. Dat het eens gaat verdwijnen lijkt me logisch, want het stelt al niets meer voor en het is een mooie plek voor bebouwing, dichtbij het centrum, dus goedkoop zal het niet zijn. Als er wat te verdienen is, zijn ze er als de kippen bij, dus dit kerkhof is geen lang leven meer beschoren.
De kleine fotootjes op de volgende pagina geven de nog leesbare monumenten aan. Klik erop om de grotere foto te zien en, waar bekend, te lezen wat er over de overledene bekend is of was.

 


 
In Tanjung Pinang you can find a seriously neglected cemetry, where also some Dutch are buried who had ties with the EAst India Company, located at Jalan Kambodja. From time to time the weeds are cleared, but the area is mainly used as a playground for children, or a hangout place for adolescents, and it is simply not in their nature to leave the monuments alone. The result is that the wear is very rapdly. The road sign is relatively new, however.
It is the intention to digitally preserve what is left, for the greater public, before it all is disappeared. That it will disappear seems logical and only a matter of some more time. It is already in disarray while it is a nice space for buildings, and being near the city centre, it will not be cheap. And if there is money to be made, the cemetry wont last too long again.
The thumbnails on the next page show the legible monuments. Click it to get to the bigger picture and some story, if something is known.

 

                                                                                                                            

    2021 M.G. Baltes, Hoorn, Nederland

                                                                       Extra Informatie

Met dank aan de heer Hans Boers, wie een zeer uitgebreide website onderhoudt over Nederlands IndiŽ en vele gegevens heeft ter aanvulling van de door mij gevonden details bij de foto's, heb ik waar dat kon extra aanvullingen weergegeven met een link naar de website van dhr. Boers, geheel met diens toestemming. Ik hoop dat u daarvan gebruik maakt als u op zoek bent naar verdere achtergrondinformatie, die niet gemakkelijk te vinden is.

                                                               Additional Information

Thanks to mr. Hans Boers, who maintains a very extended website about Dutch India and who has many details as additional information to what I could find with the pictures, I added a link to the relevant part of his website, with full consent. I hope it will be of good use to the visitor who is looking for that background information which is not easy to find.

Cheers!

   

 

 

 

 

 

Let op!!! Deze website gaat eind 2021 verdwijnen, in zijn geheel, dus ook de vaak bezochte genealogieŽn van Baltes, Bijsterbosch en de Andijker Buurtjeskerk Database.

Ik ben nu eindelijk gepensioneerd!! Dat maakt dat ik graag andere dingen ga doen die ik in mijn werkzame leven niet deed en dus moeten dingen die ik wel in mijn werkzame tijd deed wijken. Dus ook deze website wordt opgedoekt.
De vraag is nu of er iemand geÔnteresseerd is deze genealogieŽn voort te zetten op een eigen website en eventueel uit te breiden met gegevens die ikzelf nog heb en die te vinden zijn op internet. Een enorme klus, maar wie het wil doen zal ik op weg helpen.
Graag een bericht naar mijn emailadres, welke ook zal verdwijnen, en dan gaan we afspreken. Graag alleen serieuze kandidaten!