Van deze vrouw is niets meer bekend dan wat er op het monument staat geschreven:
geboren op 9 januari 1836, overleden op 21 november 1883, slechts 47 jaar oud dus.

Nieuwe informatie (met dank aan Dhr. A van Zalinge): Deze vrouw heette Sara; zij overleed
aan cholera. Haar echtgenoot Pieter Vos van Zalinge, een 2e Luitenant Infanterie, deelde hetzelfde
lot een jaar later. Zij hadden drie kinderen die daarna werden opgevoed door hun oom en tante
De Bruin Koops - Walbeehm.

Of this woman nothing more is known than what is written on the monument:
born on 9
January 1836, died on 21 November 1883, only 47 years of age.

Update, with thanks to information from Mr. A. van Zalinge: This woman's name was Sara; she died because of cholera. Her husband Pieter Vos van Zalinge, a 2nd Lt. Infantry, shared the same fate a year after. They had three children who were then raised by their uncle and aunti De Bruin Koops - Walbeehm.

Er zijn veel gegevens beschikbaar gekomen over Sara Vos van Zalinge - Walbeehm via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site HIER.

Many details became available about Sara Vos van Zalinge - Walbeehm through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.