Nikolaas Pluim Mentz werd geboren te Harlingen op 13 februari 1804. Zijn ouders waren Johannes Mentz en Hendrina Johanna Pluim. Hij trouwde op 22 oktober 1828 te Utrecht met Cornelia Maria van Eijk, geboren in 1806 te Mijdrecht (verdere gegevens zijn HIER te vinden). Op 8 maart 1829 werd Nikolaas kandidaat predikant voor de Hervormde Gemeente Hagestein (opgericht in 1596), waarna de losmaking en het afscheid volgde op 8 juli 1832: Nikolaas vertrok met zijn gezin (er waren reeds kinderen) naar Nederlands Oost-IndiŽ. Zie deze LINK.
Volgens deze
LINK was er een verder onbekend kind in 1829 en in 1833, maar in 1831werd zoon Martinus Johannes Mentz op 21 september te Hagestein geboren. Dat het gezin niet alleen in Riouw/Riau woonde blijkt uit de geboorte van een dochter te Batavia, Sophia Martina Pluim Mentz, op 21 juni 1840 , overleden op 28 april 1879 in Land Bidara Tjima. Verdere gegevens van Sophia, haar echtgenoot en 9 kinderen, zijn HIER te vinden.
Nikolaas overleed op 20 februari 1855, 51 jaar oud, te Riouw, Tanjung Pinang.
Voor de geÔnteresseerden, op internet is nog meer te vinden over deze families.

Nikolaas Pluim Mentz was born in Harlingen on 13 February 1804. His parents were Johannes Mentz and Hendrina Johanna Pluim. He married on 22 October 1828 in Utrecht with Cornelia Maria van Eijk, born in 1806 in Mijdrecht (more details HERE). On 8 March 1829 Nikolaas became a candidate preacher for the Reformed Community Hagestein (est. in 1596), after which the family of Nikolaas (they had children already) departed to Dutch East-India on 8 July 1832, See this LINK.
According to this
LINK there were two furhter unknown children in 1829 and in 1833, but in 1831 son Martinus Johannes Mentz was born on 21 september in Hagestein.


Further details about Sophia, her spouse and her 9 children can be found
HERE.
Nikolaas died on 20 February 1855, 51 years old, in Tanjung Pinang, Riouw. For interest, on Internet there is more to be found on these families.

That the family did not live in Riau only proves the birth of daugther Sophia Martina Pluim Mentz in Batavia on 21 June 1840, died on 28 April 1879 in Land Bidara Tjima.

 


 

De website van dhr. Hans Boers geeft nog wat veronderstellingen bij deze familie. Zie daarvoor zijn deze link. HIER.

The website of mr. Hans Boers gives some additional assumptive notes on this family. Please see HERE.