Meky Ronny Matakena werd geboren op 12 december 1962 en overleed op de volgende dag te Tanjung Pinang. De tekst op de steen is in het Indonesisch gesteld, zodat aangenomen mag worden dat het om een lokale persoon ging. Verdere gegevens zijn onbekend.

Meky Ronny Matakena was born on 12 December 1962 and died on the same day in Tanjung Pinang. The text on the monument is in the Indonesian language, so it may be concluded that this was concerning a local person. Any detail is unknown.

De website van dhr. Hans Boers geeft nog wat veronderstellingen bij deze persoon. Zie daarvoor zijn deze link. HIER.

The website of mr. Hans Boers gives some additional assumptive notes on this person. Please see HERE.