Mevrouw Maria Julia Bruigom - Lewis werd geboren te Benkoelen, Malakka (nu IndonesiŽ) op 7 maart 1867 en overleed op 15 oktober 1914, 47 jaar oud, waarschijnlijk te Riouw. Het is duidelijk dat de naam Lewis, verbonden met Benkoelen, een Engelse achtergrond heeft, een plaats waar ook meerdere Bruigom-namen voorkwam, zodat het lijkt op een gecombineerd resultaat van de Engelse en Nederlandse bezetting van het eiland, dat nu Sumatra heet. Zij trouwde op 26 mei 1884 te Palembang met Willem Eduard Frederik Bruigom.
Meer informatie is te vinden in de link hieronder.

Mrs. Maria Julia Bruigom - Lewis was born in Benkulen, Malacca (presently Indonesia) on 7 March 1867 and died on 15 October 1914, 47 years of age, probably in Riouw. From history it is clear that the name Lewis in connection with Benkulen has a British background, a place where also the name Bruigom existed, so it looks like a combined result from the British and Dutch occupation of the island, now called Sumatra. She married on 26 May 1884 in Palembang with Willem Eduard Frederik Bruigom.
More information is found with the link below.

Er zijn meer gegevens beschikbaar gekomen over deze familie via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site HIER.

More details became available about this family through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.