Van Marthina Eddonlidda, geboren Hombokau, is niets meer bekend dan wat haar grafsteen aangeeft: geboren op 3 augustus 1899 te Koepang-Timor en overleden op 6 december 1927 te Riouw, in de leeftijd van slechts 28 jaar.

Of Marthina Eddonlidda, born Hombokau, nothing more is known than what is written on her tumbstone: born on 3 August 1899 in Koepang-Timor and died on 6 December 1927 in Riouw, at the age of only 28.

Er zijn meer gegevens beschikbaar gekomen over deze familie Eddonlidda via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site HIER.

More details became available about this family Eddonlidda through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.