Hier liggen twee zussen begraven. De letterlijke tekst op het graf luidt: Hier rusten mijne geliefde dochters Jeane Eleonore Gertrude Livain geb. Klerks, en, Othilde Caroline Elize, Riouw 15-6-(19)13. Hieruit kan men opmaken dat beide achternamen Klerks moet zijn, waarbij Jeane was getrouwd met iemand met de naam Livain. Meer gegevens zijn gevonden door dhr. Hans Boers, zie deze link naar zijn zeer uitgebreide website HIER.

Here are two sisters burried. The text on the tumbstone reads: Here rest my loved daughters Jeane Eleonore Gertrude Livain geb. Klerks, and, Othilde Caroline Elize, Riouw 15-6-13. From this you can conclude that both surnames are Klerks, where Jeane was married with someone with the name Livain. More details can now be found through this link HERE from the extended website of mr. Hans Boers.

Er zijn nog meer gegevens beschikbaar gekomen over deze familie via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor deze aan de familie gewijde pagina op zijn zeer uitgebreide site HIER.

More details became available about this family through the site of mr. Hans Boers. Please see a especially to this family dedicated page on his extensive website HERE.