Johannes Isaac Machielsen werd geboren in Amsterdam op 23 juni 1810. Zijn overlijden op 26 oktober 1849 te Riouw, slechts 39 jaar oud, zal wellicht te maken hebben gehad met zijn positie als Luitenant ter Zee 1e Klasse en commandant van de schoener brik Banka, zie hierbij. Dit schip had in die tijd meerdere commandanten en moet dus in vele gevechten betrokken zijn geweest. Zijn opvolger zou Adrianus Nooij geweest kunnen zijn; hij overleed in dezelfde positie op dezelfde brik op 23 maart 1851, ook te Riouw, nog geen 1 1/2 jaar later, bijna 46 jaar oud. Het moet een hectische tijd zijn geweest in Riouw.

Z.M. Schooner Brik Banka, een aquarel van Jacob Spin, gemaakt in 1846 op de rede van Padang, te vinden in het Marinemuseum te Den Helder.

Van Johannes Isaac Machielsen en familie is verder aardig wat terug te vinden op de website van dhr. Hans Boers. Kijk HIER.

Johannes Isaac Machielsen was born in Amsterdam on 23 Juni 1810. His death on 26 October 1849 in Riouw, only 39 years of age, may have had to do with his position as Lieutenant at Sea 1st Class and commander of the schooner brik Banka, see picture above, an aquarel made in 1846 by Jacob Spin that can be found in the Marine Museum in Den Helder (NL). This vessel had several commanders at that time and must have been engaged in many fights. His successor may have been Adrianus Nooij; he died in the position and function on the same Schooner brik on 23 March 1851, also in Riouw, almost 1 1/2 years later, and almost 46 years of age. It must have been hectic times in Riouw.
Of Johannes Isaac Machielsen and familymore can be found at the webpage of mr. Hans Boers, please see
HERE.