Johan Hendrik Walbeehm werd volgens zijn gehavende monument geboren te Pera op 9 augustus 1788. In zijn werkzame leven was hij in ieder geval eens Griffier van het Hof van Justitie voor de VOC, zie ook deze LINK, vermoedelijk in Bintan, Riouw (nu: Bintan Eiland, Riau). Hij werd beloond voor zijn wereldlijke bijdragen met een lintje Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, waarvan hier een afbeelding, zoals vermeld op zijn zerk.

                                                                

Johan Hendrik Walbeehm was born in Pera on the 9th of August 1788, according to his broken grave monument. In his working life he was at least once a Cleck to the Court of Justice for the East India Company, presumably in Bintan, Riouw (now: Bitan Island, Riau), see this LINK. He was honoured with the distinction Knight in the Order of the Dutch Lion, see the picture above, as his monument tells us.

Pera, Peera of Para was een plaats in Malacca (MaleisiŽ - IndonesiŽ), maar waar dit
precies was, is niet zomaar terug te vinden. In die tijd waren de landen en eilanden anders
verdeeld (veroverd en ondergebracht bij de VOC).
Voor de geÔnteresseerde, zie deze
LINK voor kaarten en tekeningen uit die tijd.

Pera, Peera or Para was a town in Malacca (Malaysia - Indonesia), but where this
exactly was is not easily found. In that time the countries and islands were differently
ordered (concurred and brought under the EIC).
For who is interested, see this
LINK for maps and drawings from that time.

Er zijn veel gegevens beschikbaar gekomen over Johan Hendrik Walbeehm via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site HIER.

Many details became available about Johan Hendrik Walbeehm through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.