Jeanne Gertrude Eleonora Dezentjé werd geboren in Soerakarta op 28 oktober 1882, overleden op 24 december 1946 te Riouw. Zij trouwde in Soerakarta op 24 april 1900 met Johannes Marianus Otgar Eschweiler, een klerk van de staatsspoorwegen, geboren op 21 februari 1882 te Soerakarta, overleden op 19 november 1945 te Johor Bahru, Maleisië, hij staat te boek als oorlogsslachtoffer en lag begraven in Singapore (geruimd). Zie een foto van een Eschweiler elders op deze pagina; HIER en HIER is een link naar een stamboom, waarin zij voorkomt. Johannes was een zoon van Johannes Henricus Otgar Eschweiler, onderwijzer gymnastiek en muziek, luitenant van de

schutterij te Soerakarta, gehuwd 28 mei 1881 te Soerakarta met Maria Cecilia Coenraad, zie HIER,
dochter van Johannes Bartholomeus Coenraad en Maria Margaretha Stavers.

Jeanne Gertrude Eleonora Dezentjé was born in Soerakarta on 28 October 1882, died on 24 December 1946 in Riouw. She married in Soerakarta on 24 april 1900 with Johannes Marianus Otgar Eschweiler, a clerck of the state railway company, born on 21 February 1882 in Soerakarta, died on 19 November 1945 in Johor Bahru, Maleisië, he was a victim of war and was burried in Singapore (cleared grave). See a picture of a Eschweiler on this page; HERE and HERE is link to a genealogy, inwhere she appeared. Johannes was a son of Johannes Henricus Otgar Eschweiler, gymnastics and music teacher, lieutenant of the national guard in Soerakarta, married on 28 May 1881 in Soerakarta with Maria Cecilia Coenraad, see HERE, daughter of Johannes Bartholomeus Coenraad and Maria Margaretha Stavers.

Er is meer informatie beschikbaar gekomen over de familie Dezentjé en Eschweiler via dhr. Hans Boers.
Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site
HIER.

Some more details became available about the family Dezentjé en Eschweiler through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.