John Eddonlidda werd geboren op 3 juni 1936 te Tanjung Pinang en overleed te Pakan Baroe (nu Pekanbaru, Sumatra) op 21 oktober 1945, slechts 9 jaar oud. Ook hier is onbekend wie zijn ouders waren en of er een relatie bestaat met andere begraven Eddonlidda's in Tanjung Pinang. De familienaam komt wellicht uit de Molukken (Ambon). Onderstaande link geeft een antwoord op een aantal vragen.

John Eddonlidda was born on 3 June 1936 in Tanjung Pinang and died in Pakan Baroe (now Pekanbaru, Sumatra) on 21 October 1945, only 9 years of age. Also here it is unknown who his parents were and whether there was a relationship between other here burried persones with the same surname. This family-name may have come from Maluku (Ambon). The link below provides some answers to some of the questions.

Er zijn meer gegevens beschikbaar gekomen over deze familie Eddonlidda via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site HIER.

More details became available about this family Eddonlidda through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.