Van Jan Antonij Scholten is thans iets meer bekend dan wat er geschreven staat op zijn gedenksteen: A.S. No. 66640 (nummer in het leger), geboren op 25 maart 1847, overleden op 29 juli 1885, slechts 38 jaar oud. "Door zijn chefs en kameraden toegedacht", betekent: "betaald door". Zie de link hieronder.

Of Jan Antonij Scholten some more is known now than what is written on his slab: A.S. No. 66640 (army number), born on 25 March 1847, died on 29 July 1885, only 38 years of age. See the link below.

Er zijn veel gegevens beschikbaar gekomen over Jan Antonij Scholten via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site HIER.

Many details became available about Jan Antonij Scholten through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.