Hector Kruijsboom werd geboren op 15 februari 1825, waarschijnlijk te Gent, hij overleed op 14 oktober 1884, dus 59 jaar oud, en hij was een Oud-Kapitein (gepensioneerd waarschijnlijk) van de Infanterie. Hij trad in 1842 in dienst van het Korps Mariniers en vertrok in 1846 als Sergant Majoor naar Batavia. Hij was o.a. ook betrokken bij gevechten gedurende een opstand in Malacca in 1865. Uiteindelijk werd hij tot Kapitein gepromoveerd. Hij trouwde op 10 december 1855 te Riouw met Adelaide Rappa, dochter van Johan George Rappa en Johanna Antonetta Stecher (ook hier begraven) en kregen negen kinderen.

Hector Kruijsboom was born on 15 February 1825, presumably in Gent, he died on 14 October 1884, at 59 years of age, and he was a retired Infantry "Captain". He drafted the Corps Marines in 1842 and left for Batavia in 1846 as a Sergeant Major. He was also involved in fights during riots in Malacca in 1865. Eventually he made it a Captain. He married on 10 December 1855 in Riouw with Adelaide Rappa, daughter of Johan George Rappa and Johanna Antonetta Stecher (also on this graveyard) and got nine children.

Er zijn meer gegevens beschikbaar gekomen over de familie van Hector Kruijsboom via dhr. Hans Boers. Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site HIER.

More details became available about the family of Hector Kruijsboom through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.