Gérard Marie Berkhout werd te Bandoeng geboren op 27 juli 1890 en overleed na een kort ziekbed aan een keelaandoening op 2 augustus 1922 te Tanjung Pinang, 32 jaar oud, terwijl zijn echtgenote, Leocadia Aloysia Anna Maria Klobouk (*1893, Stiermarken, Oostenrijk), in verwachting was. Hij een beheershoutvester waarvoor hij in Wageningen had gestudeerd. Zijn overlijden was er aanleiding voor dat het gezin naar Jakarta verhuisde en halverwege 1925 naar Nederland vertrok, waar hun kinderen nu nog wonen. Met dank aan één hunner voor deze informatie.
Een link waarin Gérard Marie Berkhout genoemd wordt is een
verslag in PDF, groot 13,7 MB.

Gérard Marie Berkhout was born in Bandung on 27 July 1890 and died after a short period of illness to his throat on 2 August 1922 in Tanjung Pinang, 32 years of age, while his spouse, Leocadia Aloysia Anna Maria Klobouk (*1893, Stiermarken, Oostenrijk), was pregnant. He was working in forester management for which he studied in Wageningen (NL). This event was reason for the family to move to Jakarta shortly after, and halfway 1925 to The Netherlands, where their children still remain. Thanks to on of them for this information.
A link inwhere we find his name is a
report in PDF, 13,7 MB large.