Ferdinand van der Werff werd geboren op 17 oktober 1949 en overleed op 8 april 1954, nog slechts 4 jaar oud. Uit de tekst op de steen kunnen we opmaken dat er oudere en jongere kinderen in het gezin waren, maar verdere gegevens zijn niet te traceren.

Ferdinand van der Werff was born on 17 October 1949 and died on 8 April 1954, just 4 years old. From the text on the stone we can conclude that there were older and younger children in the family, but further details could not be traced.

De website van dhr. Hans Boers geeft nog wat veronderstellingen bij deze persoon. Zie daarvoor zijn deze link. HIER.

The website of mr. Hans Boers gives some additional assumptive notes on this person. Please see HERE.