Hier een pagina over de ridderorde (Dutch only).

Frederik Hendrik Schoemaker was Kapitein der Infanterie en werd op 7 september 1880 benoemd tot Ridder der 4e Klasse in de Militaire Willems-Orde wegens zijn krijgsverrichtingen in Atjeh in 1879. In februari 1879 was hij als Kapitein van het 5de Bataljon Infanterie bij het garnizoen te Weltevreden geplaatst, zie deze link. Voor juli 1880 was hij Kapitein van het 9e Bataljon Infanterie, toen hij tot Militair Commandant van Riouw en omgeving werd benoemd. Hij is overleden op 1 augustus 1882 en rust in Tanjung Pinang. Verder zijn er meer gegevens van hem en zijn familie bekend vanuit de website van dhr. Hans Boers, zie deze LINK.

Frederik Hendrik Schoemaker was Captain of Infantry and was awarded on 7 September 1880 to Knight 4th Class of the Militairy Willems-Orde because of his involvement in the war at Atjeh in 1879. In February of 1879 he was installed as a Captain of the 5th Batallion Infantry at the garrison at Weltevreden (Batavia), see this link. Before July 1880 he was Captain of the 9th Batallion Infantry, when he was endowed as Military Commander of Riouw and surroundings. He passed away on 1 August 1882 and rests in Tanjung Pinang. Now more details of him and his family is known from the website of mr. Hans Boers. Please see this LINK.