A. Najoan, Stoker 1st Klasse van Kon. Marine, overleden tijdens de uitoefening van zijn plicht bij een ongeval op HR. MS. Sumatra, zie een foto hiernaast, op 6 november 1937 overleden.
Van deze persoon is verder niets bekend, maar zijn achternaam is nog te vinden in connectie met KNIL en oorlogsslachtoffers. Dat zouden broers kunnen zijn, maar bekend is dit niet.

De Hr. Ms. Sumatra was een lichte kruiser van de Java-klasse. Problemen met de voortstuwing maakte het schip ondanks zijn bewapening ongeschikt voor gevechtstaken, dus deed het voornamelijk konvooidiensten.

A. Najoan, Stoker 1st Class Marine, died during his duty in an incident on Hr. Ms. Sumatra, see picture here, on 6 November 1937. Of this person nothing else is known, but his family name shows on internet in connection with KNIL and victims of war, these could be brothers, but this is unknown.

The Hr. Ms. Sumatra was a light cruiser of the Java-class. Problems with the propulsion made the vessel unsuitable, in spite of its weapons, for fighting at sea, so it was mainly used in convoy services.

De website van dhr. Hans Boers geeft nog wat veronderstellingen bij deze persoon. Zie daarvoor zijn deze link. HIER.

The website of mr. Hans Boers gives some additional assumptive notes
on this person. Please see
HERE.