Het hoofd van de familie van Angelbeek die in Tanjung Pinang begraven ligt, was Johannes Eduard van Angelbeek, geboren in Malakka op 8 mei 1820. Zijn vader was Eduard van Angelbeek en zijn moeder was Johanna Adriaansd Koek, een beroemde familienaam voor deze streek. Het was Adriaan Koek die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van Malacca, zoals HIER is te lezen.
Johannes Eduard trouwde met Emma van Akkeren te Riouw op 19
april 1847.
Johannes en Emma kregen 15
kinderen, zoals HIER is te lezen (hoewel enige data niet overeenstemt met het monument), en Johannes werd in Tanjung Pinang begraven met twee van deze kinderen, Christina Anna Geertruida, zij leefde van 10 april 1854 tot 30 juni 1860, en Jacobus Johannes, die een kort leven had van 15 september 1868 tot 9 oktober van datzelfde jaar.

The patron of the family van Angelbeek that was buried in Tanjung Pinang, was Johannes Eduard van Angelbeek, born in Malacca on 8 May 1820. His father was Eduard van Angelbeel and his mother was Johanna Adriaansz Koek, a famous family-name for this area, as can be read HERE. Johannes Eduard married Emma van Akkeren in Riouw on 19 April 1847. They got 15 children, as can be read HERE (thought some data there differs from the text on the monument), and Johannes was buried in Tanjung Pinang with two of these, Christina Anna Geertruida, she lived from 10 April 1854 until 30 June 1860, and Jacobus Johannes, who had a short life from 15 September 1868 until 9 October of the same year.

Er zijn veel gegevens beschikbaar gekomen over de familie van Angelbeek en Adriaan Koek via dhr. Hans Boers.
Zie daarvoor zijn zeer uitgebreide site
HIER.

Many details became available about the family van Angelbeek and Adriaan Koek through the site of mr. Hans Boers. Please see HERE.